Nâng Tầm Doanh Nghiệp
FirstEMS
FirstEMS
firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS
 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ERP FIRSTEMS
a.   Tổng quan về hệ thống ERP FirstEMS
firstEMS firstEMS firstEMS
firstEMS
firstEMS
firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS
firstEMS
firstEMS
firstEMS firstEMS firstEMS
firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS firstEMS
 Quản lý tối ưu nguồn: nhân lực, tài sản, tài chánh… nâng cao hiệu quả,giảm rủi ro, tăng khả năng cạnh tranh.
 Tự động, chuẩn hóa và liên kết các quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, kiểm soát tốt các hoạt động của doanh nghiệp.
 Tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các nghiệp vụ, rút ngắn thời gian thao tác tăng khả năng phục vụ khách hàng.
 Điều hành doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi bằng các thiết bị di động như: Ipad, Iphone thông qua Internet.
firstEMS Chi phí đầu tư tối ưu linh hoạt theo quá trình phát triển, thiết bị, hệ thống ERP đã đầu tư vẫn được tái sử dụng khi quy mô phát triển hoặc mở rộng thêm chi nhánh / công ty con.

b.   Dễ dàng mở rộng hệ thống, phù hợp với sự phát triển quy mô của doanh nghiệp
+   
ERP FirstEMS có thể cấu hình để chạy trên 1 server, 1 nhóm server, hoặc nhiều địa điểm mà mỗi địa điểm có nhóm server riêng.
+   
Khi doanh nghiệp phát triển, mở chi nhánh mới thì chỉ cần mua server cộng thêm vào hệ thống hiện có. ERP, dữ liệu, các server cũ vẫn được tái sử dụng, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư.
c.   Hệ thống bảo mật an toàn, qua nhiều lớp bảo vệ, đảm bảo an toàn hệ thống.
Hệ thống bảo mật được xây dựng qua hai lớp:
Người đăng nhập gồm user, mật khẩu, token... được cấp cho người dùng để đăng nhập hệ thống.
Quyền truy xuất là quyền thao tác (xem, thêm, sửa, xóa, khóa) trên các chức năng/báo cáo, đối tượng dữ liệu (bộ phận, chức danh, chức vụ, lãnh vực,…), thời gian, mà người đăng nhập được quyền thực hiện.
firstEMS
d.   Tổ chức dữ liệu một cách khoa học, thống nhất, giảm thiểu tối đa việc trùng lắp dữ liệu
+   
Dữ liệu danh mục (master data) như: nhà cung cấp, sản phẩm, nguyên liệu,.. chỉ tạo duy nhất tại văn phòng chính, hệ thống sẽ tự động đồng bộ đến các chi nhánh để sử dụng.
+   
Dữ liệu giao dịch chỉ nhập một lần tại bộ phận phát sinh, các quy trình, nghiệp vụ liên quan đến giao dịch, có thể thừa hưởng dữ liệu đã được nhập, mà không phải nhập lại.
e.   Kiểm soát lỗi sai người dùng và quá trình điều chỉnh dữ liệu một cách chặt chẽ
Với các logic được thiết kế bên trong, hệ thống sẽ tự động kiểm tra gởi mail thông báo đến người những dữ liệu chưa được xủ ly hoàn tất hoặc có lỗi sai logic.
Quy trình điều chỉnh dữ liệu giao dich, dữ liệu đã đóng kỳ báo cáo, quy trình đối chiếu được kiểm soát chặt chẽ. đảm bảo tính chính xác, và đánh giá được hiệu quả làm việc.
firstEMS
firstEMS  2. CÁC PHÂN HỆ TRONG ERP FIRSTEMS
ERP FirstEMS là hệ thống tích hợp đầy đủ các phần hành quản lý hoạt động doanh nghiệp, dữ liệu được chia sẻ và kết chuyển tự động giữa các phần hành, giúp giảm thao tác thủ công, tiết kiệm chi phí và tăng tính chuyên nghiệp. ERP FirstEMS bao gồm các phân hệ sau:
FisrtEMS
Quản lý mua hàng SCM
FisrtEMS
Quản lý nhập xuất tồn kho INV
•   
Quản lý đánh giá nhà cung cấp chi tiết, đầy đủ thông tin.
•   
Phong phú hình thức mua hàng, giảm chi phí vận chuyển, tăng lợi thế cạnh tranh.
•   
Quản lý giá mua, chiết khấu mua hàng đa dạng, thích ứng yêu cầu kinh doanh.
•   
Kiểm soát tốt quy trình mua hàng, giảm thiểu thất thoát trong quá trình nhập hàng.
   
.............(Xem chi tiết)
•   
Tổ chức kho hàng linh hoạt, khoa học phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.
•   
Nhập, xuất, tồn kho được kiểm soát trên sổ sách và thực tế, với nhiều hình thức đa dạng.
•   
Đầy đủ các chức năng nhập, xuất, tồn kho với nhiều tính năng được tự động hóa.
•   
Tích hợp các công nghệ hiện đại vào các chức năng xuất nhập tồn kho.
   
.............(Xem chi tiết)
FisrtEMS
Quản lý sản xuất PCD
FisrtEMS
Quản lý bán hàng BSN
•   
Chức năng tập hợp nhu cầu sản xuất.
•   
Chức năng lập kế hoạch sản xuất.
•   
Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu.
•   
Định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất.
•   
Quản lý thông tin các công đoạn sản xuất.
•   
Tính giá thành sản xuất.
   
.............(Xem chi tiết)
•   
Nhiều phương thức bán hàng phong phú, tạo thuận lợi cho khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
•   
Giá bán được quản lý thống nhất, nhưng linh hoạt đáp ứng được yêu cầu riêng của từng khu vực, từng thời điểm.
•   
Quản lý chương trình khuyến mãi đa dạng, kích thích việc mua sắm của khách hàng.
•   
Hỗ trợ mô hình chuỗi cửa hàng, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn một cách hiệu quả.
•   
Kích thích nhân viên bán hàng bằng quản lý kế hoạch doanh thu một cách khoa học.
   
.............(Xem chi tiết)
FisrtEMS
Quản lý giao nhận DLV
FisrtEMS
Quản lý bảo hành WRN
•   
Quản lý nhân viên giao nhận và lắp đặt: phân công, chấm công, đánh giá công giao nhận & lắp đặt....
•   
Quản lý xe giao nhận: danh mục xe, nhân viên lái xe, định mức xăng....
•   
Quản lý chất lượng & Dịch vụ khách hàng:
   
.............(Xem chi tiết)
•   
Tiếp nhận thông tin và điều động công tác.
•   
Nhập/Xuất hàng hóa đi bảo hành.
•   
Trả hàng bảo hành cho khách hàng.
   
.............(Xem chi tiết)
FisrtEMS
Quản lý tài sản ASS
FisrtEMS
Quản lý kế toán ACC
•   
Tài sản được quản lý một cách khoa học, thống nhất.
•   
Quản lý chi tiết quá trình cấp phát và sử dụng tài sản trong thực tế.
•   
Ứng dụng công nghệ hiên đại vào kiểm kê tài sản, tăng tính chính xác, giảm chi phí.
•   
Đầy đủ tính năng quản lý giá trị tài sản, tăng tính tự động hóa, giảm thao tác thủ công.
   
.............(Xem chi tiết)
•   
Các quy trình kế toán quản lý chặt chẽ, giảm rủi ro cho doanh nghiệp.
•   
Tự động hóa nghiệp vụ, giảm thao tác, chi phí.
•   
Thiết kế theo hướng quản trị, dữ liệu đa chiều.
•   
Quản lý tiền mặt & ngân hàng; tạm ứng & ứng trước; công nợ phải thu, phải trả....
•   
Tổng hợp báo cáo thuế & Quản trị tài chánh
   
.............(Xem chi tiết)
FisrtEMS
Quản lý nhân sự HMR
FisrtEMS
Quản lý điều hành EMS
•   
Quản lý toàn bộ hoạt động về nhân sự, giúp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực.
•   
Quản lý cơ cấu nhân sự tương thích với quy mô doanh nghiệp.
•   
Quản lý nhân viên một cách có hệ thống và khoa học.
•   
Quản lý tốt kế hoạch và kết quả công việc của nhân viên.
•   
Định hướng phát triển cho nhân viên, tạo động lực để nhân viên phấn đấu phát triển.
•   
Chuẩn hóa các quy trình, tích hợp công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí, thời gian.
   
.............(Xem chi tiết)
•   
Quản lý công văn tài liệu một cách khoa học, dễ phân loại, dễ tìm kiếm hiệu quả.
•   
Quản lý chi tiết các cuộc họp và lịch công tác.
•   
Quy trình xét duyệt trên phần mềm được thiết lập dễ dàng, phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
•   
Quá trình trình ký và phê duyệt minh bạch, rõ ràng, đầy đủ thông tin để ra quyết định, có thể phê duyệt ở mọi lúc mọi nơi.
   
.............(Xem chi tiết)
firstEMS  3. MỨC ĐỘ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG ERP FISRTEMS
a.   Khách hàng nên đầu tư như thế nào?
Chúng tôi cung cấp nhiều mức độ triển khai ứng dụng hệ thống ERP FirstEMS, tùy thuộc vào khả năng và quy mô hiện tại của doanh nghiệp, mà khách hàng có thể lựa chọn mức độ đầu tư phù hợp nhất cho mình.
Khi doanh nghiệp phát triển ở quy mô lớn hơn, thì khách hàng có thể nâng cấp hệ thống lên mức độ cao hơn, bằng cách tăng thêm số lượng server, bổ sung tính năng của hệ thống ERP FirstEMS, nhưng tất cả server, hệ thống ERP FirstEMS đã đầu tư cùng với hệ thống dữ liệu hiện tại vẫn được tái sử dụng ở mức độ nâng cấp.
Mức độ khách hàng lựa chọn đầu tư
Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra
(1 tháng)
Số lượng người dùng
Chi phí đầu tư
Server và ERP FirstEMS
Nhân viên IT
Khởi đầu ứng dụng
<= 1.000
<= 3
Không
Thuê
Không
Phạm vi một số nghiệp vụ
1.001 – 5.000
4 – 20
Thấp
Mua
Nên có 1
Phạm vi hệ thống đầy đủ
5.001 – 10.000
21 – 150
Trung bình
Mua
Ít nhất 1
Phạm vi quy mô lớn
>10.000
> 150
Cao
Mua
Ít nhất 3

b.   Chi tiết về các mức độ đầu tư
•   Doanh nghiệp khởi đầu ứng dụng
Hình thức triển khai:
+   
Doanh nghiệp thuê server và hệ thống ERP FirstEMS theo gói dịch vụ phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
+   
Áp dụng cho những doanh nghiệp có giao dịch không cao hoặc những doanh nghiệp muốn triển khai ứng dụng ERP và cần trải nghiệm trước khi thực hiện.
Trách nhiệm của chúng tôi:
+   
Khảo sát hiện trạng về các nghiệp vụ quản lý liên quan đến gói dịch vụ mà khách hàng chọn lựa.
+   
Tư vấn đào tạo cho khách hàng sử dụng hệ thống.
+   
Hỗ trợ khách hàng cập nhật các danh mục và các số liệu đầu kỳ.
Trách nhiệm của khách hàng:
   
Đầu tư ban đầu:
+   
Chỉ cần trang bị máy tính cá nhân và kết nối Internet.
+   
Chi phí triển khai ban đầu.
   
Chi phí hàng tháng:
+   
Chi phí thuê theo gói dịch vụ.
   
Nhân sự IT:
+   
Không cần phải có nhân viên IT chuyên trách.
firstEMS
Mô hình cho thuê Server và ERP FIRSTEMS
Lợi ích của khách hàng:
+   
Không tốn chi phí đầu tư ban đầu, không cần phải có nhân viên IT, không tốn chi phí bảo trì bảo hành hệ thống.
+   
Trải nghiệm được việc ứng dụng hệ thống ERP vào hệ thống quản lý doanh nghiệp, tránh được rủi ro trước khi chính thức quyết định đầu tư.
+   
Toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được chuyển vào hệ thống mới của doanh nghiệp để tiếp tục sử dụng khi doanh nghiệp triển khai ERP FirstEMS ở mức cao hơn.
•   Doanh nghiệp ứng dụng ở phạm vi một số nghiệp vụ
Hình thức triển khai:
+   
Doanh nghiệp tự quản lý hệ thống ERP và dữ liệu hoạt động của mình, ứng dụng hệ thống vào một số nghiệp vụ mà doanh nghiệp đang cần.
+   
Áp dụng cho những doanh nghiệp có giao dịch trung bình, và muốn chủ động hoàn toàn trong việc quản trị hệ thống.
Trách nhiệm của chúng tôi:
+   
Khảo sát hiện trạng quản lý liên quan đến các hệ thống mà doanh nghiệp cần.
+   
Khảo sát và phân tích chi tiết từng quy trình nghiệp vụ liên quan.
+   
Tư vấn và thống nhất với khách hàng về quy trình nghiệp vụ sẽ triển khai trên hệ thống.
+   
Đào tạo cho khách hàng sử dụng hệ thống.
+   
Phối hợp cùng khách cập nhật các danh mục và các số liệu đầu kỳ.
Trách nhiệm của khách hàng:
   
Đầu tư ban đầu:
+   
Trang bị 1 server dữ liệu và nối mạng nội bộ.
+   
Mua hệ thống của ERP FirstEMS - phiên bản chạy trên một server.
+   
Chi phí tư vấn triển khai hệ thống.
   
Chi phí hàng năm:
+   
Chi phí bảo trì hệ thống sau thời gian bảo hành (nếu có).
   
Nhân sự IT:
+   
Tốt nhất nên có nhân viên IT chuyên trách.
firstEMS
Mô hình 1 Server
Lợi ích mang lại:
+   
Khách hàng chủ động trong việc quản lý một số nghiệp vụ của doanh nghiệp, tốc độ xử lý của hệ thống nhanh hơn, không phụ thuộc vào đường truyền Intenet.
+   
Toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được chuyển vào hệ thống mới của doanh nghiệp để tiếp tục sử dụng khi doanh nghiệp triển khai ERP FirstEMS ở mức cao hơn.
•   Doanh nghiệp ứng dụng ở phạm vi hệ thống đầy đủ
Hình thức triển khai:
+   
Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống hầu hết các nghiệp vụ mà doanh nghiệp đang có, tự quản lý hệ thống ERP và dữ liệu hoạt động của mình.
+   
Áp dụng cho những doanh nghiệp có giao dịch tương đối lớn, có thể có một số chi nhánh, cơ sở ở các địa điểm khác nhau, muốn chủ động hoàn toàn trong việc quản trị hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp.
Trách nhiệm của chúng tôi:
+   
Khảo sát hiện trạng quản lý liên quan đến hầu hết các nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.
+   
Khảo sát và phân tích chi tiết từng quy trình nghiệp vụ.
+   
Tư vấn và thống nhất với khách hàng về quy trình nghiệp vụ sẽ triển khai trên hệ thống.
+   
Đào tạo cho khách hàng sử dụng hệ thống.
+   
Phối hợp cùng khách cập nhật các danh mục và các số liệu đầu kỳ.
+   
Hỗ trợ khách hàng xây dựng đội ngũ IT cho khách hàng.
Trách nhiệm của khách hàng:
   
Đầu tư ban đầu:
+   
Trang bị một số server dữ liệu và nối mạng nội bộ.
+   
Mua hệ thống của ERP FirstEMS - phiên bản chia tải trên nhiều server.
+   
Chi phí tư vấn triển khai hệ thống.
   
Chi phí hàng năm:
+   
Chi phí bảo trì hệ thống sau thời gian bảo hành (nếu có).
   
Nhân sự IT:
+   
Phải có vài nhân viên IT chuyên trách hỗ trợ vận hành và quản lý hoạt động IT.
firstEMS
Mô hình nhiều Server
Lợi ích mang lại:
+   
Hầu hết các hoạt động của doanh nghiệp được quản lý trên hệ thống phần mềm, chủ động trong việc quản lý một số nghiệp vụ của doanh nghiệp, tốc độ xử lý của hệ thống nhanh hơn.
+   
Doanh nghiệp kiểm soát được tức thời các hoạt động của mình, giảm thiểu được rủi ro, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.
+   
Tiếp tục sử dụng những server đã trang bị trước đây.
+   
Toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được chuyển vào hệ thống mới của doanh nghiệp để tiếp tục sử dụng khi doanh nghiệp triển khai ERP FirstEMS ở mức cao hơn.
•   Doanh nghiệp ứng dụng ở phạm vi quy mô lớn
Hình thức triển khai:
+   
Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống để quản lý gần như toàn bộ các nghiệp vụ doanh nghiệp.
+   
Áp dụng cho những doanh nghiệp có giao dịch lớn, có nhiều chi nhánh, công ty con, ở nhiều địa điểm khác nhau, muốn chủ động quản trị hoàn toàn về công nghệ thông tin.
Trách nhiệm của chúng tôi:
+   
Khảo sát hiện trạng quản lý liên quan đến hầu hết các nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp.
+   
Khảo sát và phân tích thông tin trao đổi giữa các trung tâm, công ty con,...
+   
Khảo sát và phân tích chi tiết từng quy trình nghiệp vụ.
+   
Tư vấn và thống nhất với khách hàng về quy trình nghiệp vụ sẽ triển khai trên hệ thống.
+   
Đào tạo cho khách hàng sử dụng hệ thống.
+   
Phối hợp cùng khách cập nhật các danh mục và các số liệu đầu kỳ.
+   
Hỗ trợ khách hàng xây dựng đội ngũ IT, đề xuất các chính sách, quy trình, quy định quản lý hoạt động IT cho khách hàng.
Trách nhiệm của khách hàng:
   
Đầu tư ban đầu:
+   
Trang bị các server dữ liệu và nối mạng nội bộ cho mỗi địa điểm.
+   
Kết nối mạng WAN từ các địa điểm về trụ sở chính của daonh nghiệp.
+   
Mua hệ thống của ERP FirstEMS - phiên bản ứng dụng cho nhiều địa điểm, nhiều server.
+   
Chi phí tư vấn triển khai hệ thống.
   
Chi phí hàng năm:
+   
Chi phí bảo trì hệ thống sau thời gian bảo hành (nếu có).
   
Nhân sự IT:
+   
Phải có bộ phận IT chuyên trách hỗ trợ vận hành và quản lý hoạt động IT.
firstEMS
Mô hình nhiều địa điểm + nhiều Server
Lợi ích mang lại:
+   
Toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được quản lý trên hệ thống phần mềm.
+   
Doanh nghiệp kiểm soát được tức thời các hoạt động của tất cả chi nhánh, trung tâm, công ty con…, giảm thiểu được rủi ro, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.
+   
Hỗ trợ doanh nghiệp đầy đủ thông tin để ra quyết định.
+   
Tiếp tục sử dụng những server đã trang bị trước đây.
Doanh nghiệp căn cứ vào quy mô hiện tại của mình mà có thể lựa chọn mức độ phù hợp để triển khai ứng dụng hệ thống ERP FirstEMS, nhằm đảm bảo chi phí đầu tư hiệu quả phù hợp nhất với tình hình doanh nghiệp.
Chúng tôi luôn đồng hành cùng quá trình phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo sự đầu tư của Quý vị cho hệ thống quản lý là tiết kiệm và hiệu quả nhất, các khoản đã đầu tư về thiết bị lẫn hệ thống ERP vẫn tiếp tục được tái sử dụng khi quy mô doanh nghiệp phát triển lớn hơn.
firstEMS  4. THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ERP FIRSTEMS
Hệ thống ERP là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, với hàng trăm ngành nghề khác nhau, với các nhu cầu quản lý nghiệp vụ khác nhau, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn kỹ để tìm được hệ thống ERP phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Làm sao để ERP phát huy hiệu quả tối đa các doanh nghiệp thường lưu ý đến những tiêu chí như:
firstEMS
+   
Sản phẩm có đáp ứng đầy đủ chuẩn mực hiện hành không?
+   
Phù hợp với đặc thù doanh nghiệp không?
+   
Có nhiều tiện ích dễ sữ dụng và ổn định không?
+   
Chi phí có hợp lý không?
+   
Nếu công ty phát triển và mở rộng cần nâng cấp thì phần mềm đó phải luôn sẵn sàng để nâng cấp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp hay có hỗ trợ từ nhà cung cấp không?
Hệ thống ERP là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, với hàng trăm ngành nghề khác nhau, với các nhu cầu quản lý nghiệp vụ khác nhau, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn kỹ để tìm được hệ thống ERP phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Làm sao để ERP phát huy hiệu quả tối đa các doanh nghiệp thường lưu ý đến những tiêu chí như:
+   
kiểm nghiệm các tính năng của sản phẩm và làm quen với phần mềm trước khi quyết định chính thức.
+   
giúp doanh nghiệp quyết định những tính năng cần thiết và sự tương thích với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp..
Với ERP FirstEMS, doanh nghiệp có thể thử nghiệm một cách dễ dàng với bản đầy đủ tính năng và có sẵn các bộ số liệu để kiểm tra tính chính xác của sản phẩm. Với bộ dữ liệu có sẳn như vậy, hệ thống minh chứng độ lớn của dữ liệu không hề ảnh hưởng đến tốc độ đáp ứng của hệ thống trong việc tìm kiếm dữ liệu hay lên các báo cáo trong thời gian dài...
Bên cạnh đó, do tính dây chuyền và phức tạp của hệ thống ERP, công ty FirstEMS có hỗ trợ Quý doanh nghiệp thông qua dịch vụ tư vấn, thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp, bao gồm tư vấn tối ưu hóa quy trình, đo lường và đánh giá kho năng lực cần cho sự phát triển doanh nghiệp theo chiến lược đã vạch ra và đào tạo đội ngũ trang bị các kỹ năng trong kho năng lực đó. Đây là những hoạt động không thể tách rời nhằm giúp doanh nghiệp triển khai thành công ERP mà FirstEMS đang áp dụng trong lộ trình triển khai ERP cho doanh nghiệp.
firstEMS

Bản quyền © 2014 FirstEMS IT SOLUTION Co., LTD.
Địa chỉ : 181/37/7- đường Phan Đăng Lưu - Phường 1 - Quận Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-8)38384606 - Di động : 0903 157 634
E-mail : info@firstEMS.com - Website: www.firstEMS.com