Nâng Tầm Doanh Nghiệp
FirstEMS
FirstEMS
Về trang phần mềm
 KẾ TOÁN TÀI CHÁNH LÀ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP
Hệ thống quản lý Tài chánh kế toán ACC (Account) của ERP firstEMS có gì đặc biệt?
1.   Các quy trình kế toán quản lý chặt chẽ, giảm rủi ro cho doanh nghiệp
•   
Chia sẻ dữ liệu với các hệ thống: mua hàng, bán hàng, quản lý kho, nhân sự,… liên kết chặt chẽ giữa các quy trình, giúp giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng kiểm soát và tính chuyên nghiệp.
•   
Quy trình được quản lý cụ thể, rõ ràng, chứng từ gốc đính kèm theo nghiệp vụ, nâng cao sự minh bạch, đầy đủ thông tin cho lãnh đạo ra quyết định.
firstEMS
2.   Tự động hóa nghiệp vụ, giảm thao tác, chi phí
Hệ thống có thể thực hiện tự động các công việc:
•   
Kết chuyển chứng từ giữa các hệ thống, hạch toán các nghiệp vụ.
•   
Kết chuyển số dư cuối kỳ: công nợ, tồn kho, tài khoản…
•   
Đóng kỳ từng phần, hay toàn bộ hệ thống.
3.   Thiết kế theo hướng quản trị, dữ liệu đa chiều, giúp ra quyết định
Thiết kế theo hướng quản trị, phân tích dữ liệu đa chiều, trên nhiều góc độ khác nhau, so sánh và phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch một cách hữu hiệu, giúp cho lãnh đạo có cái nhìn tổng thể, để ra quyết định phù hợp điều hành doanh nghiệp.
firstEMS
Một vài phần hành tiêu biểu của hệ thống tài chánh kế toán:
1.   Tiền mặt và ngân hàng
•   
Quy trình thanh toán được kiểm soát chặt chẽ, rõ ràng, đầy đủ thông tin phê duyệt của cấp quản lý.
•   
Số dư ngân quỹ tiền mặt được đối chiếu hàng ngày, số dư ngân hàng từng tài khoản theo đúng sổ phụ ngân hàng.
firstEMS
2.   Tạm ứng và ứng trước
Quản lý dễ dàng các khoản tạm ứng của nhân viên, hoặc ứng trước của khách hàng, nhà cung cấp. Các khoản này được phân loại theo nhiều mục đích: cá nhân, kinh doanh, và có thể được dùng để kết thanh toán cho hóa đơn mua hàng, bán hàng…
3.   Quản lý công nợ
firstEMS
•   
Công nợ phải thu - phải trả được hệ thống tự động kết chuyển từ các quy trình mua hoặc quy trình bán: vật tư, hàng hóa, tài sản, dịch vụ…
•   
Quản lý công nợ có thể ở mức nhà cung cấp, khách hàng hoặc chi tiết từng hóa đơn. Số dư công nợ cuối kỳ được hệ thống tự động kết chuyển cuối mỗi tháng.
4.   Kế toán tổng hợp – Thuế
•   
Dễ dàng kiểm tra toàn bộ: định khoản, nghiệp vụ phát sinh, số liệu chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ và kết chuyển đầu kỳ mới, tính giá vốn… Thực hiện các bút toán điều chỉnh.
•   
Tự động thực hiện bút toán kết chuyển như: khấu hao, chi phí, lãi lỗ, giá vốn, doanh thu…
•   
Cung cấp đầy đủ Bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào và Bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra.
5.   Quản trị tài chánh
•   
Lập kế hoạch doanh thu, chi phí theo: tháng, quý, năm, đồng thời so sánh giữa kế hoạch và thực tế giúp kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
•   
Cung cấp báo cáo tài chánh chuẩn như: bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...
•   
Ngoài các báo cáo phân tích về chỉ số tài chánh, chi phí, doanh thu theo nhiều chiều, người dùng còn dễ dàng phát triển thêm các báo cáo phân tích quản trị theo nhu cầu của doanh nghiệp.
firstEMS
firstEMS

Bản quyền © 2014 FirstEMS IT SOLUTION Co., LTD.
Địa chỉ : 181/37/7- đường Phan Đăng Lưu - Phường 1 - Quận Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-8)38384606 - Di động : 0903 157 634
E-mail : info@firstEMS.com - Website: www.firstEMS.com