Nâng Tầm Doanh Nghiệp
FirstEMS
FirstEMS
Về trang phần mềm
 QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ LÀM GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng SCM (Supply Chain Management) của ERP FirstEMS có làm được điều này?
firstEMS
1.   Quản lý đánh giá nhà cung cấp chi tiết, đầy đủ thông tin
firstEMS
•   
Thông tin nhà cung cấp được tạo thống nhất từ công ty với nhiều chi tiết: mã số, tên nhà cung cấp, địa chỉ, ngân hàng giao dịch, số tài khoản,…
•   
Thiết lập các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp trên cơ sở: giá bán, khả năng giao hàng, chiết khấu, chủng loại hàng hóa cung cấp…
•   
Lịch sử giao dịch với nhà cung cấp được hệ thống ghi nhận, đồng thời kết hợp các tiêu chí để thực hiện việc đánh giá nhà cung cấp.
2.   Phong phú hình thức mua hàng, giảm chi phí vận chuyển, tăng lợi thế cạnh tranh
Quản lý nhiều hình thức mua hàng đối với công ty có nhiều chi nhánh, cụ thể như sau:
firstEMS
3.   Quản lý giá mua, chiết khấu mua hàng đa dạng, thích ứng yêu cầu kinh doanh
•   
Chiết khấu đa dạng được tổ hợp trên các yếu tố: sản phẩm mua vào, bán ra, số lượng, trị giá, giá trị bậc thang, giá thanh toán, giá xuất xưởng, tỉ lệ chiết khấu, số tiền chiết khấu…
•   
Giá mua và chiết khấu được quản lý theo nhà cung cấp, đơn đặt hàng. Các khoản chiết khấu được ghi nhận và hệ thống sẽ tự động nhắc nhở tất toán khi đạt được điều kiện chiết khấu.
•   
Tất cả giá mua, chiết khấu đều được lưu trữ để làm cơ sở đánh giá nhà cung cấp sau này.
firstEMS
4.   Kiểm soát tốt quy trình mua hàng, giảm thiểu thất thoát trong quá trình nhập hàng
firstEMS
•   
Quy trình mua hàng được kiểm soát bằng sự liên kết và chia sẻ dữ liệu từ: bảng chiết khấu -> Đơn đặt hàng -> Phiếu nhập kho -> Hóa đơn -> Thanh toán.
•   
Khi nhập hàng, hệ thống hỗ trợ kiểm tra linh kiện, hoặc các dạng chiết khấu tặng phẩm, sản phẩm phụ đính kèm sản phẩm chính…
5.   Liên kết dữ liệu bán hàng và nhà cung cấp tạo nên chuỗi cung ứng hiệu quả
Liên kết với hệ thống bán hàng để thu thập dữ liệu, từ đó tổng hợp phân tích nhằm xây dựng kế hoạch mua hàng trong tương lai.
Cung cấp các phương thức kết nối hệ thống với các nhà cung cấp, để chia sẻ thông tin và tự động một số giao dịch giữa hai bên, nhằm tăng hiệu quả và tính chính xác.
Phân tích đánh giá nhà cung cấp qua các tiêu chí về chiết khấu, giao hàng, chủng loại hàng hóa cung cấp để tạo nên một chuỗi cung ứng hiệu quả nhất khi có nhu cầu mua hàng.
firstEMS
firstEMS

Bản quyền © 2014 FirstEMS IT SOLUTION Co., LTD.
Địa chỉ : 181/37/7- đường Phan Đăng Lưu - Phường 1 - Quận Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-8)38384606 - Di động : 0903 157 634
E-mail : info@firstEMS.com - Website: www.firstEMS.com